Regulamin sklepu internetowego Sklep K4 Sp. z o.o.

Sklep internetowy SklepK4 Sp.Z.O.O. jest prowadzony przez firmę Sklep K4 Sp. z o.o. ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP 5272739638, REGON 361897230. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: http://sklepk4.pl/

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SklepK4 Sp. Z.o.o.  – składania zamówień, sposobów dostawy oraz płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

 

Zamówienia

1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towaru na odległość poprzez sklep internetowy należy dokonać na stronie internetowej sklepu wyboru towaru, dodać produkt do koszyka i podać niezbędne dane do wysłania towaru.

3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku np. „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonując zakupu oświadczasz, że dane którymi się posługujesz są poprawne.

4. W trakcie całego procesu składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku np. „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - Klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia.

5. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez Klienta.

7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

8. Termin na wpłatę za zakup to 3 dni robocze.

 

Ceny, płatności oraz dostawa towaru

1. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.  Firma wystawia faktury VAT.

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towarów oraz koszty dostawy.

3. Płatność za zamówienia realizowana jest w następujący sposób:

- przelewem bankowym na rachunek bankowy usługodawcy (przedpłata)

- za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru (wysyłka za pobraniem)

4. Opłaty za koszty dostawy naliczają się automatycznie.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych w zależności od wybranego sposobu płatności. Wysyłki są realizowane zgodnie z kolejnością zleceń. Termin wysyłki w przedsprzedaży lub na specjalne zamówienia jest dłuższy i zazwyczaj jest podawany w treści oferty. Nie wlicza się w to czas dostarczenia paczki przez kuriera.

6. Zamówiony towar sprzedawca dostarcza za pomocą firmy kurierskiej.

7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę czy nie jest uszkodzona , w przypadku uszkodzenia wymagane jest spisanie protokołu z kurierem 

8. Zwrotu , reklamacje przesyłacie Państwo tylko na odpowiednie adres . W przypadku odesłania na błędny zwrot / reklamacja nie zostanie przyjęta lub zostanie naliczona opłata za przesłanie paczki do naszego magazynu w wysokości 50 zł

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta.

2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

3. Towar wraz z dowodem zakupu i pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy odesłać na adres naszej firmy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego, na które mamy przelać środki.

4. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. Nie przyjmujemy również zwrotów od firm, tzn. jeśli chcą Państwo nadać paczkę np. z pracy, proszę zmienić dane nadawcy na dane kupującego.

5. Bezpośredni koszt transportu zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący.

 

Gwarancja

1. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy, w tym przypadku naszego sklepu.

2. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy, chyba że w treści ogłoszenia podany jest inny okres gwarancji.

3. Czas naprawy lub wymiany produktu wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy.

4. Jeśli chcesz skorzystać z gwarancji skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Możesz przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru, co pozwoli nam szybciej zaproponować rozwiązanie problemu.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać uszkodzonych produktów.

 

Reklamacja

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli produkt konsumpcyjny jest wadliwy.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

3. Klient może żądać wymiary produktu, jej naprawy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy gdy wada ma charakter istotny.

4. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy lub jej naprawy pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta jest niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru) lub wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości)

5. Jeśli chcesz zareklamować wadliwy produkt skontaktuj się z nami za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Możesz przesłać zdjęcia uszkodzonego towaru, co pozwoli nam szybciej zaproponować rozwiązanie problemu.

6. Klient powinien zgłosić wadę w ciągu roku od jej zauważenia – niemniej najlepiej ją zgłosić zaraz po zauważeniu. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać uszkodzonych produktów.

7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez administratora w celu świadczenia usługi i obejmują tylko dane konieczne do zawarcia umowy – imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. A w stosunku do osoby prowadzącej działalność gospodarczą także firma oraz NIP.

2. Administratorem danych osobowych jest firma Sklep K4 Sp. z o.o. ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP 5272739638, REGON 361897230.

3. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Klient podaje swoje dane osobowy dobrowolnie. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

5. Dane osobowe  są przetwarzane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

6. Dane Klientów są chronione przez administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia.

----------------------------------------

Zwroty i reklamacje wysyłamy tylko na adres:

MAGAZYN EMKA firma Sklep K4 Sp. Z.O.O.

Działkowa 67

PL 02-234 Warszawa

Śledź nas na Facebooku